Pád na hlavu

Úrazy hlavy jsou časté ve všech věkových kategoriích. Většinou se naštěstí jedná o drobné úrazy nevyžadující lékařské vyšetření ani léčbu. Bohužel, některé můžou mít závažné následky. Proto je nutné úrazům pokud možno co nejvíce předcházet (používání ochranných pomůcek - helmy, dohled starší osoby při sportech, apod.), ale hlavně rozpoznat případné varovné příznaky signalizující možné poúrazové komplikace.

Příčiny pádů na hlavu

Úrazy jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí u dětí. Velké procento mají na svědomí dopravní nehody, hned potom pády. Proto je prevence pádů tak důležitým tématem. Situace se liší podle věku dítěte, u malých dětí to jsou nějčastěji úrazy v domácnosti, u adolescentů potom při nezodpovědném chování ve volném čase.

Nejčastější příčiny pádu na hlavu v domácnosti:

 • novorozenci - pád z přebalovacího pultu, postele rodičů
 • kojenci - pád z postele rodičů, pohovky, gauče, kočárku - pokud je v korbičce již na břiše, připoutané v sedátku ze stolu, apod… (Že se Vaše dítě ještě neumí přetočit na břicho? A víte, kdy se přetočí poprvé? Když u toho nebudete!)
 • batolata - ze všeho možného…, časté jsou pády z kuchyňské linky (děti sedící na kuchyňské lince pomáhající při vaření…)

Pokud Vaše dítě utrpělo úraz hlavy....

....ať už se jedná o úraz závažnější a bylo vyšetřeno lékařem

...nebo mírný a ošetření nebylo potřeba

Je nutné bedlivě sledovat jeho zdravotní stav po dobu 48 hod. V případě rozvoje jakýchkoliv těchto obtíží ihned vyhledejte lékaře!

bolesti břicha

Co sledovat:

 • stav vědomí (i v noci - vzbudit dítě vždy po 3 hodinách)
 • symetrii zornic (zorničky nesmí být asymetrické)
 • hybnost a cit všech končetin
 • zvracení, pocity na zvracení, motání hlavy
 • změny chování - apatie nebo naopak podrážděnost

Co mohu udělat doma:

dětská pohotovost
dětská pohotovost

 • ošetřete ránu, pokud je přítomná - očištění, desinfekce, pokud rána krvácí - tlakem se pokusit krvácení zastavit
 • chladit otok
 • dopřát dítěti klidový režim
 • ROZHODNOUT, ZDA POTŘEBUJE BÝT VYŠETŘENO LÉKAŘEM - VŽDY, POKUD SE JEDNÁ O COKOLI ZÁVAŽNĚJŠÍHO NEŽ JE “BOULE NA HLAVĚ” !!!(mírná bolest hlavy a závrať těsně po úraze je normální)

bolesti břicha

Kdy neprodleně navštívit pohotovost

 • Vyšetření lékařem je nutné, pokud u svého dítěte po úraze zpozorujete:
  • zvracení
  • křeče
  • ztrátu vědomí
  • bolest hlavy zhoršující se, výrazná
  • nenormální chování - výrazná spavost, únava, obtížná probuditelnost nebo naopak zvýšená dráždivost , zmatenost
  • náhle vzniklé obtíže s chůzí, koordinací, řečí, zrakem
  • závratě přetrvávající několik hodin
  • výtok z nosu či uší
  • stále krvácející vzniklá rána (cca 10 min.)

  vždy pokud se jedná o :

  • dítě mladší 6 měsíců
  • pád z výšky více než 1 metr
  • úder rychle letícím předmětem nebo velkou silou

  Pokud si nejste jisti chováním Vašeho dítěte!

Pokud se vydáváte na pohotovost:

Pro lékařské vyšetření je důležité co nejpřesnější popis úrazu (z jaké výšky, na jaký povrch, apod...), co dítě dělalo těsně před úrazem a jak se po úraze chovalo.

Dle závažnosti úrazu a stavu Vašeho dítěte bude zhodnoceco, zda jsou potřeba další vyšetření (neurologické, RTG / CT, apod.), akutní léčba, sledování v nemocnici či může být dítě sledováno doma.

(Často rodiči vyžadovaný RTG lebky je většinou indikován pouze u dětí do 2 let při zjevném poranění hlavy, u dětí nad 2 roky při poranění větším než 5 cm či zn. impresivní fraktury lebky. Vyjímky jsou pochopitelně možné. CT vyšetření je případně indikováno dle výsledků neurologického vyšetření. Proč ano/ne CT? jedná se o velkou dávku záření, takže by mělo být provedeno pouze pokud je to opravdu nezbytné. Ale jeho výhodou (na rozdíl od MRI, která by dítě nezatížila zářením ) je rychlost, dostupnost a dobrá identifikace akutního poranění mozkové tkáně.)