O nás

Proč vznikly tyto stránky? Jsme lékařky, ale jsme také hlavně matky!

jsme matky

Role, kterou nás na medicíně nikdo nenaučil. Ač jsme přečetly spousty odborných a chytrých knih. Když Vás život „hodí do vody“ tak si párkrát pořádně loknete, než vůbec udržíte hlavu nad vodou, natož, než se naučíte plavat. Podobně je to i s rolí matky… Tak to aspoň máme my.

Musíme se přiznat, že se občas stále potápíme, poté chvíli pyšně držíme hlavy nad vodou, s pocitem, že už plaveme… a pak, ejhle, zase jsme pod vodou☺ Každopádně, žádná přečtená kniha nezabrání tomu, že se v tom moři mateřství občas plácáme… Ale naše děti nás ta plavecká tempa „za pochodu“ učí.

Jsou však situace, které mohou zaskočit sebezkušenější matku, i matku lékařku☺ První horečka, bolavé bříško, nebo taky pády z výšek. Co teď? Jak se mám zachovat?

Díky zkušenostem nejen z dětské pohotovosti  FN v Motole (kde se za rok ošetří přes 30 000 dětí všech věkových kategorií), ale hlavně zkušenostem z denního života s dětmi, jsme si uvědomily, jak člověka některé nečekané situace mohou rozhodit. Proto bychom se s Vámi rády podělily o poznatky a informace, které nás medicína naučila a které by Vám mohly pomoci tyto situace lépe zvládnout.

Samy jsme se nesčetněkrát na pohotovosti setkaly s nešťastnými, vystrašenými dětmi a s nervózními rodiči. Zjistily jsme, že svůj podíl na těchto vypjatých chvílích má často neinformovanost nebo nepřipravenost rodiče na danou situaci, někdy bohužel i oboustranně špatná komunikace mezi lékařem a pacientem(nebo jeho doprovodem), i to si uvědomujeme. Přemýšlíme, jak by některé věci šly zlepšit. Rozhodly jsme se proto nabídnout rodičům co nejvíce informací, které by jim pomohly se zorientovat v některých základních zdravotních problémech a jejich řešení.

Každý rodič může své dítě vychovávat a řešit jeho „bolístky“ po svém, každý trošku jinak, všichni ale s tím nejlepším vědomím a svědomím. Některé zkušenosti jsme převzali od rodičů a babiček, jiné přinesl sám život. Jsou ale momenty, které nás mohou paralyzovat natolik, že najednou nevíme co udělat. V těchto případech je nutné si uvědomit, co je opravdu důležité a postupovat podle doporučení, která jsou prověřená a nemohou Vašemu dítěti ještě více ublížit.

To, jak naše informace a doporučení uchopíte už necháváme na Vás, doufáme však, že s šarmem vlastním každému rodiči ☺

Vaše Klára a Saša

MUDr. Klára Fiala

Lékařka Dětského kardiocentra FN v Motole

Absolvovaná stáž v Rumunsku

"

Již několik let pracuji jako lékařka v Dětské části Fakultní nemocnici v Motole. Mé první kroky po absolvování lékařské fakulty vedly na Kliniku dětské chirurgie, kde jsem se začala seznamovat s problematikou vrozených vad, s dětskými úrazy a celkově s intenzivní medicínou. Současně jsem sloužila na Dětské Pohotovosti v Motole, která pro mne byla výbornou školou díky široké škále pediatrických onemocnění a pacientů všech věkových kategorií - od novorozenců až po „dospělé“ děti. Po několika, pro mne velmi naplňujících letech, jsem přestoupila do Dětského kardiocentra a od té doby se věnuji převážně dětské kardiologii. V rámci praxe a předatestační přípravy jsem absolvovala stáže na specializovaných odděleních Pediatrické kliniky, na Neonatologickém či Anesteziologicko – resuscitačním oddělení.

Zahraniční stáž v Rumunsku mi ukázala, že i ve stížených podmínkách lze medicínu s tím správným přístupem praktikovat na vysoké úrovni. Dodnes se těmito zkušenostmi snažím řídit.

Na podzim 2016 se mi život „obrátil vzhůru nohama“ a mými obrovskými učiteli nejen v osobním, ale hodně i v profesním životě se staly mé děti.

"
Alexandra Lehovcová

MUDr. Alexandra Lehovcová

Lékařka Dětského urgentního příjmu FN v Motole

Absolvovaná stáž v Chicagu

"

Pracuji jako lékařka na Dětském urgentním příjmu a pohotovosti ve Fakultní Nemocnici v Motole. Součástí mé praxe jsou i stáže na dalších pracovištích této nemocnice, pracovala jsem na specializovaných odděleních Pediatrické kliniky, na Novorozeneckém oddělení, na JIP oddělení Kliniky dětské chirurgie apod. S naší primářkou se snažíme předávat dál naše zkušenosti z oblasti dětské urgentní medicíny, ať už medikům, záchranářům či lékařům jiných specializací.

Od roku 2017 pracuji paralelně i na dětském oddělení menší nemocnice v Podkušnohoří (Nemocnice Kadaň), v této oblasti mám i praxi s prácí na obvodě. Oboje je pro mě velká zkušenost nejen po medicínské stránce, ale i po té lidské.

Moji práci ovlivňují i absolvované zahraniční stáže, především na Dětské pohotovosti v Chicagu a na dětských odděleních Univerzitní nemocnice v africké Ghaně.

Velkým obratem v mém (samozřejmě nejenom) profesním životě bylo narození mých dvou dětí. Nejen proto, že nyní se musím snažit skloubit práci a mateřství. Ale také proto, že najednou spoustu situací vnímám jinak, změnil se můj přístup nejen k dětem, ale i k jejich rodičům.

"
Jitka Dissou

prim. MUDr. Jitka Dissou

Primářka Dětského urgentního příjmu FN v Motole

odborná garance a supervize